Festival Dates

Date CIS Dulwich U8 U9 U10 U11 U12
Saturday 27th April 2019
Saturday 12th October 2019
Saturday 25th April 2020
Saturday 10th Oct 2020


Please note in 2020 the age groups will be as follows

U8 = 2012

U9 = 2011

U10 = 2010

U11 = 2009

U12 = 2008